Wózki widłowe

Kierowca - operator wózków jezdniowych

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych" wszystkich typów (elektryczny, gazowy, spalinowy) oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem.

KURS WRAZ Z EGZAMINEM KOŃCOWYM!

Zarówno kurs jak i egzamin końcowy przeprowadzany jest w Naszym Ośrodku.

Terminy i godziny zajęć: uzależniamy od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi. Organizujemy kursy indywidualne oraz grupowe.

Zajęcia można umawiać się w każdy dzień tygodnia i jeździć na wózku od godz 8:00 nawet do 18:00 w tym soboty. Jeśli odpowiadają Państwu tylko weekendy, jesteśmy do pełnej dyspozycji. Praktyka jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

KURS PROWADZONY JEST W MIŁEJ ATMOSFERZE I Z INDYWIDUALNYM PODEJŚCIEM DO KAŻDEGO UCZESTNIKA.

Część teoretyczna: Zaczynamy zajęciami teoretycznymi podczas których słuchacz otrzymuje materiały skrypt "Kierowca wózków jezdniowych w UE" Na szkoleniu wyjaśniamy słuchaczowi najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną obsługą wózków jezdniowych, czynnościami przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywane pracy i po zakończeniu pracy. Ponad to, omawiane są rodzaje, budowa wózków, ładunkoznawstwo, bezpieczna wymiana butli gazowe, oraz informacje o dozorze technicznym i poruszamy zagadnienia związane z eksploatacją oraz wymaganymi uprawnieniami w Unii Europejskiej oraz Skandynawii.

Część praktyczna: po zakończeniu tej części kursant płynnie i bezpiecznie pobiera towar i go rozładowuje. Naszym zadaniem jest wyszkolenie uczestnika kursu na dobrego pracownika dla przyszłego pracodawcy.

WSZYSTKO W JEDNEJ CENIE - ZADNYCH UKRYTYCH OPŁAT

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. pełnoletność - z dniem rozpoczęcia kursu Słuchacz musi mieć ukończone 18 lat
 2. ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 3. odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
 4. Słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

Wymagane dokumenty (na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

 1. orzeczenie lekarskie zezwalające na obsługę wózków widłowych
 2. czytelna kserokopia dowodu osobistego
 3. skierowanie z zakładu pracy (*w przypadku kiedy Słuchacza na kurs kieruje pracodawca)

Badania lekarskie:

Do przystąpienia do kursu wymagane jest - zgodnie z programem kursu UDT Gliwice - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku:" operator wózka jezdniowego". Zaświadczenie takie powinien wydać lekarz posiadający uprawnienie do badań kierowców.

Certyfikaty:

Kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia "Trela" legitymuje się certyfikatami UDT w Gliwicach, uprawniającymi do teoretycznego i praktycznego nauczania i sprawdzania efektów nauczania w kursach operatorów wózków jezdniowych i jest ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia tych szkoleń.

Program:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz.U. Nr 70 z 10 maja 2002 r. oraz na podstawie programu UDT w Gliwicach . Posiadamy Certyfikat program UDT W gLIWICACH Nr rej. 1731/ XI/2008 oraz wydajemy uprawnienia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematyka zajęć obejmuje:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych
 • budowa wózka
 • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka
 • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • wiadomości z zakresu BHP
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • wiadomości związane z wymianą butli gazowych
 • wymiana butli gazowych - pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Kurs trwa około 2 tygodni, w zależności od liczby Słuchaczy w jednym kursie (grupy do 15 osób przechodzą kurs w około 2 tygodnie).
Zajęcia teoretyczne dla osób indywidualnych ustalane są pierwszego dnia kursu z Wykładowcą.
Zajęcia praktyczne odbywają się w terminie uzgodnionym indywidualnie z Instruktorem.

Oferta dla firm:

Organizujemy szkolenia na zlecenie zakładów i urzędów pracy, dostosowując szkolenie do potrzeb firm, instytucji i uczestników szkolenia. Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.Tematyka szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.
Zajęcia dla firm kierujących na kurs jednocześnie 10 i więcej Słuchaczy jesteśmy w stanie zorganizować w salach wykładowych Zleceniodawcy w indywidualnie sporządzonym grafiku zajęć (dodatkowe terminy rozpoczęcia).

Materiały szkoleniowe:

Każdy ze Słuchaczy kursu otrzymuje materiały do nauki opracowane przez naszych Wykładowców.

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna to test (otwarty lub zamknięty) sprawdzający wiedzę nabytą podczas kursu.
Część praktyczna egzaminu składa się ze sprawdzenia umiejętności obsługi i prowadzenia wózka jezdniowego oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.
Egzamin odbywa się ostatniego dnia kursu.
Słuchacz, który zdał egzamin otrzymuje uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych (wg wzoru Ministra Edukacji Narodowej). Wydane uczestnikom uprawnienia są bezterminowe i dotyczą wszystkich typów wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym.

Kursant otrzymuje również CERTYFIKAT w języku angielskim honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności