ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych

Kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Przedsiębiorcy, których działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, mają obowiązek szkolenia pracowników w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych! Podstawa prawna: Ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr199,poz.1671 ze zmianami, Dział 8.2)

RODZAJE SZKOLEŃ:

 • Podstawowe-24 godziny lekcyjne dotyczące wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia.
 • Specjalistyczne-16 godzin po szkoleniu podstawowym w zakresie przewozów w cysternach.
 • Specjalistyczne-8 godzin po szkoleniu podstawowym w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1.
 • Specjalistyczne-8 godzin po szkoleniu podstawowym w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Szkoleniu kursowemu podlegają:

 • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ( szkolenie co 5 lat);
 • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych, pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej przekraczającej 1000 litrów oraz w kontenerach cysternach, cysternach odejmowalnych lub MEGG o pojemności jednostkowej przekraczającej 3000 litrów (szkolenie co 5 lat);
 • kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty wybuchowe klasy 1(szkolenie co 5 lat);
 • kierowcy pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze klasy 7 (szkolenie 5 lat);
 • pracownicy obsługi przewozów towarów niebezpiecznych (m.in. magazynierzy oraz osoby pracujące przy załadunku), (szkolenie co 3 lata).

Brak aktualnego zaświadczenia ADR jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł!

Program kursów:

 • System regulacji prawnych
 • Przegląd struktury znowelizowanej Umowy ADR
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Doradca ds. bezpieczeństwa (DGSA)
 • Podstawy klasyfikacji oraz wykaz towarów niebezpiecznych
 • Zasady pakowania i oznakowania
 • Dokumentacja stosowana w transporcie
 • Wyłączenia w stosowaniu przepisów
 • Wymogi dot. magazynowania
 • Kodeks IMDG – różnice w stosunku do ADR
 • Zmiany w ADR 2005
 • Ochrona ładunków i środków transportu (film)
 • Warsztaty (testy i ćwiczenia).

Koszty szkolenia:

 • przewóz materiałów niebezpiecznych wszystkich klas- 600PLN
 • przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach - 400 PLN

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności