Aktualności

Wyróżnienie

2009-04-24 08:15:36 / Kategoria: General

NOWY KURS

2008-05-30 16:07:37 / Kategoria: General

  ROZPOCZĘCIE  KURSU

Egzamin Kat. B

Egzamin Państwowy praktyczny

Egzamin praktyczny na kategorię B polega na:

 • wykonaniu na placu manewrowym 3 zadań egzaminacyjnych
 • jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.

PLAC MANEWROWY

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria oceny:
1)

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

2). właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy
3). upewnienie się o możliwości jazdy
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu.
4). płynne ruszenie
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
Zadanie nr 2

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

 

Zadanie nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 brak zdjęcia

Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych (1, 2 lub 3) skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej i przerwaniem egzaminu.

 

JAZDA W RUCHU MIEJSKIM

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B - Jazda w ruchu miejskim

Jazda w ruchu drogowym polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych ujętych przedstawionej poniżej tabeli zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut.

 

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
 • różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4 Przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6 Wykonanie manewrów:
 1. parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  lub,
 2. parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
  • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  1. w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
 3. zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8 Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).
10  Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.